Bài pháp âm Nghệ Thuật Chế Tác Hạnh Phúc Và Chuyển Hóa Khổ Đau do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 26/01/2009 tại Xóm Mới, Làng Mai trong khóa an cư kiết Đông

Bài liên quan