Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 60: Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 2 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng – Làng Mai ngày 1/3/1999 Khóa Tu Mùa Đông

 

Bài liên quan