Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 80: Qui Sơn Cảnh Sách 6 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Hạ – Làng Mai ngày 4/29/1999 Khóa Tu Mùa Xuân

 

Bài liên quan