Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 64: Bốn Phép Tùy Niệm 1 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ – Làng Mai ngày 1/21/1999

 

Bài liên quan