Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 54: Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 1 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Làng Mai ngày 1998 Khóa Tu Mùa Đông

[fvplayer src=”http://youtu.be/WYbOoGhNk4Q”]

 

Bài liên quan