Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 73: Nghi Thức Thọ Trai 1 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng – Làng Mai ngày 3/14/1999 Khóa Tu Mùa Xuân

[fvplayer src=”http://youtu.be/rHuiww4l9z4″]

 

Bài liên quan