Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 53: Kinh Phước Đức do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Mới – Làng Mai ngày 11/26/1998 Khóa Tu Mùa Đông

 

Bài liên quan