Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 74: Nghi Thức Thọ Trai 2 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ – Làng Mai ngày 3/18/1999 Khóa Tu Mùa Xuân

 

Bài liên quan