Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 62: Nhân Diện Hạt Giống Sợ Hãi do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng – Làng Mai ngày 1/10/1999

 

Bài liên quan