Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 52: Kinh Độ Người Hấp Hối do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Thượng – Làng Mai – Làng Mai ngày 11/22/1998 Khóa Tu Mùa Đông

 

Bài liên quan