Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 66: Bốn Phép Tùy Niệm 3 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới – Làng Mai Tháng 01/1999

 

Bài liên quan