Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 76: Qui Sơn Cảnh Sách 2 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Mới – Làng Mai ngày 4/8/1999 Khóa Tu Mùa Xuân

 

Bài liên quan