Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 51: Thiên Long Hộ Pháp do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Thượng – Làng Mai ngày 10/25/1998 Khóa Tu Mùa Thu

 

Bài liên quan