Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 71: Nghi Thức Cúng Ngọ do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Làng Mai năm 1999

 

Bài liên quan