Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 75: Qui Sơn Cảnh Sách 1 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Thượng – Làng Mai ngày 4/4/1999 Khóa Tu Mùa Xuân

[fvplayer src=”http://youtu.be/MqtAmYIAkhA”]

 

Bài liên quan