Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 72: Truyền Thống Làng Mai – Miên Mật do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới – Làng Mai ngày 3/1/1999 Khóa Tu Mùa Xuân

 

Bài liên quan