Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 50: Kinh A Di Đà 6 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Hạ – Làng Mai Tháng 10/1998 Khóa Tu Mùa Thu

 

Bài liên quan