Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 77: Qui Sơn Cảnh Sách 3 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng – Làng Mai ngày 4/11/1999 Khóa Tu Mùa Xuân

 

Bài liên quan