Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 78: Qui Sơn Cảnh Sách 4 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ – Làng Mai ngày 4/15/1999 Khóa Tu Mùa Xuân

 

Bài liên quan