Trang Chủ Danh mục Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh – Thích Nhất Hạnh

Danh mục: Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh – Thích Nhất Hạnh

Những bài pháp âm, pháp thoại, video về chủ đề Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh do hòa thượng thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng.


 

cong phu no doa sen ngan canh 63

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 63: Sám Nguyện – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Chùa Từ Nghiêm - Xóm Mới - Làng Mai Tháng 01/1999
cong phu no doa sen ngan canh 52

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 52: Kinh Độ Người Hấp Hối – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Xóm Thượng - Làng Mai - Làng Mai ngày 11/22/1998 Khóa Tu Mùa Đông
cong phu no doa sen ngan canh 72

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 72: Truyền Thống Làng Mai – Miên Mật – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Chùa Từ Nghiêm - Xóm Mới - Làng Mai ngày 3/1/1999 Khóa Tu Mùa Xuân
cong phu no doa sen ngan canh 78

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 78: Qui Sơn Cảnh Sách 4 – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Chùa Cam Lộ - Xóm Hạ - Làng Mai ngày 4/15/1999 Khóa Tu Mùa Xuân
cong phu no doa sen ngan canh 74

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 74: Nghi Thức Thọ Trai 2 – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Chùa Cam Lộ - Xóm Hạ - Làng Mai ngày 3/18/1999 Khóa Tu Mùa Xuân
cong phu no doa sen ngan canh 75

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 75: Qui Sơn Cảnh Sách 1 – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Xóm Thượng - Làng Mai ngày 4/4/1999 Khóa Tu Mùa Xuân
cong phu no doa sen ngan canh 51

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 51: Thiên Long Hộ Pháp – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Xóm Thượng - Làng Mai ngày 10/25/1998 Khóa Tu Mùa Thu
cong phu no doa sen ngan canh 77

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 77: Qui Sơn Cảnh Sách 3 – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Chùa Pháp Vân - Xóm Thượng - Làng Mai ngày 4/11/1999 Khóa Tu Mùa Xuân
cong phu no doa sen ngan canh 53

Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 53: Kinh Phước Đức – Thích Nhất Hạnh

Giảng tại Xóm Mới - Làng Mai ngày 11/26/1998 Khóa Tu Mùa Đông

Pháp thoại mới

Xem nhiều