Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 61: Kinh Hải Đảo Tự Thân do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ – Làng Mai ngày 1/7/1999

 

Bài liên quan