Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 63: Sám Nguyện do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới – Làng Mai Tháng 01/1999

 

Bài liên quan