Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 65: Bốn Phép Tùy Niệm 2 do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng – Làng Mai ngày 1/24/1999

 

Bài liên quan