Bài pháp thoại “Chánh Kiến – Nền Tảng Hạnh Phúc” do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 30/11/2008 chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai) trong mùa an cư kiết đông 2008-2009

Bài liên quan