Bài pháp thoại “Chánh Niệm – Thuốc An Thần Tốt Nhất” do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 27/01/2011 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai) trong mùa an cư kiết đông.

Bài liên quan