Pháp âm “Giữ Giới Là Thực Tập Chánh Niệm” được thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 16/01/2004 tại tu viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông

Bài liên quan