Bài pháp thoại “Chánh Niệm Phần 2” do hòa thượng thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Hạ, Làng Mai ngày 26-12-1993

Bài liên quan