Pháp thoại “Chánh Tinh Tấn, Chánh Định” do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 16/01/1994 tại Xóm Hạ, Làng Mai

Bài liên quan