Bài pháp thoại “Chánh Niệm, Tâm Hành” do thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 19/12/1993 tại Xóm Hạ, Làng Mai

Bài liên quan