Bài pháp thoại “Chánh Niệm Phần 1” do hòa thượng thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Thượng, Làng Mai ngày 23-12-1993

Bài liên quan