Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 41: Chánh Niệm. Kinh Người Bắt Rắn do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Thượng – Làng Mai ngày 9/6/1998 Khóa Tu Mùa Thu

video

 

Bài liên quan