Bài thuyết pháp “Hơi Thở Chánh Niệm” do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Mới – Làng Mai ngày 1/16/1997 An cư kiết đông 94-97

video

 

Bài liên quan