Bài pháp thoại “Chánh Kiến Phần 2” do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 09/12/1993 tại Xóm Thượng, Làng Mai


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bài liên quan