Bài pháp thoại Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 20: Bài Tụng Hạnh Phúc do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Xóm Mới – Làng Mai ngày 2/12/1998 Khóa An Cư Mùa Đông

 

Bài liên quan