Pháp âm “Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Đản Sanh Đến Lúc Thành Đạo” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 27/05/2010

video

Download MP3