Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 07 – lỗi không tu học do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 28/04/2019

Bài liên quan