Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 17 – nắm quyền tự chủ do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 08/07/2019

video