Trang Chủ Danh mục Quy Sơn Cảnh Sách – Ni Sư Như Lan

Danh mục: Quy Sơn Cảnh Sách – Ni Sư Như Lan

quy son canh sach bai 18 ba coi

Quy sơn cảnh sách bài 18 – ba cõi như mộng huyễn – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 18 – ba cõi như mộng huyễn do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 15/07/2019
quy son canh sach bai 17 nam quy

Quy sơn cảnh sách bài 17 – nắm quyền tự chủ – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 17 – nắm quyền tự chủ do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 08/07/2019
quy son canh sach bai 16 nuoi ho

Quy sơn cảnh sách bài 16 – nuôi hoài bão lớn – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 16 – nuôi hoài bão lớn do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 04/07/2019
quy son canh sach bai 15 sach ta

Quy sơn cảnh sách bài 15 – sách tấn trung căn tu tập – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 15 – sách tấn trung căn tu tập do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 03/07/2019
quy son canh sach bai 13 cam nan

Quy sơn cảnh sách bài 13 – cẩm nang thiền tập – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 13 – cẩm nang thiền tập do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 22/06/2019
quy son canh sach bai 12 than ca

Quy sơn cảnh sách bài 12 – thân cận thiện tri thức – Thích Nữ Như Lan

Bài pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 12 – thân cận thiện tri thức do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 10/06/2019
quy son canh sach bai 07 loi kho

Quy sơn cảnh sách bài 07 – lỗi không tu học – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 28/04/2019

Pháp âm mới

Xem nhiều