Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 15 – sách tấn trung căn tu tập do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 03/07/2019

Bài liên quan