Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 11 – chí nguyện của người xuất gia do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 03/06/2019

Bài liên quan