Pháp thoại Quy sơn cảnh sách bài 18 – ba cõi như mộng huyễn do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 15/07/2019

Bài liên quan