Pháp thoại “Sự Vĩ Đại Của Đức Phật” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 28/05/2010

video

Download MP3