Bài pháp thoại Thần Chú Đại Bi phần 8 do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

video