video

Thực tập vô ngã – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 06-05-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1906,Thuc-tap-vo-nga-A.tsph

Bài liên quan