Pháp thoại “Tự Đại Và Lỗi Lầm Phần 2” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 10 tại chùa Long Thành (Vĩnh Long) năm 2010

Download MP3

Bài liên quan