Pháp thoại “Vô Ngã Giữa Đời Thường” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hương Sơn (Nha Trang) ngày 21/03/2010 (06/02/Canh Dần)

video

Download MP3