Bài thuyết pháp “Xin Đừng Mê Tín Phần 2 – Xem Bói” được Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Đạo (Q3, TP Hồ Chí Minh)

video