Bài thuyết pháp “Xin Đừng Mê Tín Phần 3 – Coi Ngày Giờ Tốt Xấu” được Đại Đức Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại chùa Minh Đạo (Q3, TP Hồ Chí Minh)

Bài liên quan