Bài thuyết pháp “Xin Đừng Mê Tín Phần 5 – Thế Nào Là Trùng Tang” được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Đạo (Q3, TP Hồ Chí Minh)

video