Trang Chủ Danh mục Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Danh mục: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

kinh luat luan 6

Kinh Phật Vì Hải Long Vương Dạy Pháp Ấn

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai
kinh luat luan 29

Kinh Hải Long Vương

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 14

Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai
kinh luat luan 28

Kinh Phật Vì Thiên Tử Thắng Quang Dạy Vương Pháp

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 1

Kinh Hiền Nhân

Ngô Chi Khiêm dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 28

Kinh Ba Mươi Bảy Phẩm Hạnh Thiền

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Tuệ Khai
kinh luat luan 11

Kinh Long Vương Huynh Đệ

Ngô Chi Khiêm dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 36

Kinh Thiên Tử Ta Vạt Nẵng Pháp Quy Y Tam Bảo Khỏi Sinh Vào Ác Đạo

Tống Pháp Thiên dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 6

Kinh Thiên Thỉnh Vấn

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (3) của Huyền Thanh
kinh luat luan 25

Kinh Thiên Tử Thương Chủ Thưa Hỏi

Tùy Xà Na Quật Đa dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 21

Kinh Thiên Tử Tu Chân

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 1

Kinh Thiên Vương Thái Tử Bích La

Thất dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 33

Kinh Tưởng Pháp Hạnh Thiền

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Tuệ Khai
kinh luat luan 30

Kinh Nhân Duyên Tu Tập Của Thiên Tử Đại Tự Tại

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 39

Kinh Những Điều Trái Nghịch Của Ma

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 13

Kinh Bốn Vị Thiên Vương

Lưu Tống Trí Nghiêm Cộng Bảo Vân dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh
kinh luat luan 43

Kinh Phạm Thiên Thưa Hỏi

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 9

Kinh Phật Dạy Tu Tập Mười Nghiệp Lành

Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (3) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (4) của Thích Trí Thủ
kinh luat luan 10

Kinh Phạm Thiên Trì Tâm Thưa Hỏi

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 16

Kinh Pháp Hoa Tam Muội

Hán dịch: Tống Trí Nghiêm, Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Xem Nhiều